Bli en framgångsrik jobbsökare!

2017-06-05T12:13:21+00:00Nyheter, Söka jobb|

Ju fler arbeten du söker, desto större är sannolikheten att du hittar ett nytt arbete. Var kreativ! Det finns många olika sätt att söka arbete. Exempelvis… Kontakta kompisar, vänner, släkt, grannar och gamla arbetsgivare, ALLA ska känna till att du söker arbete. Skriv i sociala medier att du söker arbete. Knacka på personligen och