• Ju fler arbeten du söker, desto större är sannolikheten att du hittar ett nytt arbete.
 • Var kreativ! Det finns många olika sätt att söka arbete.
  Exempelvis…
  Kontakta kompisar, vänner, släkt, grannar och gamla arbetsgivare, ALLA ska känna till att du söker arbete.
  Skriv i sociala medier att du söker arbete.
  Knacka på personligen och lämna intresseansökningar, be om en förutsättningslös intervju.
  Gå vägen via bemanningsföretag.
 • Att känna sina egna styrkor gör stor skillnad för slutresultatet.
 • Vilken är din USP = Unique Selling Point, vad är unikt med just Dig?
 • Kontakta många arbetsgivare inom ditt intresseområde, istället för bara en eller två.
 • Försök att få komma på så många intervjuer som möjligt, be även om förutsättningslösa intervjuer. Det är intervjuerna som leder dig till arbete.
 • Följ upp jobbtips, verkligen ALLA jobbtips. Det ena leder till det andra…
 • Försök möta arbetsgivaren ansikte mot ansikte, istället för att bara skicka en ansökan.
 • Beteendet under intervjun är viktig! En halvhjärtad, slarvig och illa förberedd intervju tas som en varning.
 • Första mötet och intrycket är viktigt! Ta arbetsgivaren ordentligt i handen vid handslaget, se hen i ögonen, sträck på dig, hel, ren och ett leende på läpparna.
 • När du pratar med en arbetsgivare, prata bara halva tiden själv och låt arbetsgivaren få den andra halvan genom att du ställer frågor. Tänkt ut relevanta frågor om företaget och verksamheten, visa att du är genuint intresserad.
 • Gå till intervjun som en problem och resursperson, inte som jobbtiggare.
 • Försök visa din förmåga och kapacitet genom konkreta exempel på saker du gjort och producerat.
 • Bli inte nedslagen när du får ett nej. Varje gång du hör ett nej kommer du närmare ett Ja.

/Hanna