Arbetsträning 2017-06-05T11:10:53+00:00

ARBETSTRÄNING

Vi tror att det är viktigt att bygga olika kedjor för att få ett arbete.

Kedjan ska hjälpa individen att komma ut på arbetsmarknaden, men för att den ska bli stark och leda till en hållbar lösning så måste rätt insats sättas in vid rätt tidpunkt.

För dig som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid

kan vi, via Arbetsförmedlingen, erbjuda dig insatsen Arbetsträning.

Insatsen hoppas vi sedan ska leda till nästa insats som heter Stöd och matchning. Skillnaden mellan de två insatserna är att vi på ett mer anpassat sätt kan stödja dig på din väg tillbaka till arbetsmarknaden via Arbetsträning. Det ger oss också tid att utreda vad det är som gör att du varit utan arbete en längre tid samtidigt som processen tillbaka får ske i din takt. Genom arbetsträning har du också möjlighet att prova på olika yrken som kanske kan passa dig.

Loading...

Chansen arbetar på ett strukturerat sätt med arbetsträning.

Allt för att leverera så bra underlag som möjligt till Arbetsförmedlingen så att de i sin tur kan ta rätt beslut för framtiden. Via vår kedja av insatserna arbetsträning och Stöd och matchning har vi kunnat slussa ut många individer som till en början bara såg sjukskrivning eller bidrag som ett alternativ.

Vi vill gärna hjälpa dig!

Prata gärna med vår handledare

Håkan Forsén, 090-206 63 47

eller med din handläggare på Arbetsförmedlingen för att få mer information om just Arbetsträning.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Välkommen!

UTBILDNING

Chansen har ett stort samarbete med olika studieförbund, folkhögskolor, Umeå universitet och SFI.

LÄS MER

COACHNING

Chansens arbetssätt är ett coachande förhållningssätt där vi sätter dig som arbetssökande i fokus.

LÄS MER

STÖD OCH MATCHNING

Chansen sitter troligtvis på Umeås största nätverk av företag. Vi hjälper dig att hitta ingångarna till de dolda jobben.

LÄS MER